Aktualności

Cennik

Ryczałt

Książka przychodów i rozchodów

Księgi handlowe

 • Do 10 dokumentów
 • 2,5 zł za każdy kolejny,
 • Podatnik VAT +20%
 • elektroniczna wymiana dokumentów,
 • przestrzeń dyskowa,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • dostęp do miesięcznych raportów
 • JPK,
 • konsultacje
 • Do 10 dokumentów
 • 2,5 zł za każdy kolejny,
 • Podatnik VAT +20%
 • elektroniczna wymiana dokumentów,
 • przestrzeń dyskowa,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • dostęp do miesięcznych raportów
 • JPK,
 • konsultacje
 • Do 10 dokumentów
 • 5 zł za każdy kolejny
 • 5 sztuk transakcji na rachunku bankowym lub kasie = 1 dokument,
 • Podatnik VAT +20%
 • elektroniczna wymiana dokumentów,
 • przestrzeń dyskowa,
 • prowadzenie ewidencji księgowej,
 • dostęp do miesięcznych raportów
 • JPK,
 • konsultacje,
 • brak testu przedsiębiorcy,
 • FIRMA BEZ ZUS
 • 25 zł – umowy cywilno-prawne
 • 35 zł – umowy o pracę
 • 30 zł – sporządzenie PIT-11
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – średnia wartość faktur za dany rok obrotowy,
 • 20 zł – ewidencja środka trwałego
 • 100 zł – rozliczanie metodą kasową
 • 50% ceny usługi – sporządzenie deklaracji VAT-UE

Archiwa