Aktualności

Cennik

Ryczałt

Książka przychodów i rozchodów

Księgi handlowe

 • Do 10 dokumentów
 • 3 zł za każdy kolejny
 • elektroniczna wymiana dokumentów,
 • przestrzeń dyskowa,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • dostęp do miesięcznych raportów
 • JPK,
 • konsultacje
 • Do 10 dokumentów
 • 3 zł za każdy kolejny,
 • elektroniczna wymiana dokumentów,
 • przestrzeń dyskowa,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • dostęp do miesięcznych raportów
 • JPK,
 • konsultacje
 • Do 10 dokumentów księgowych
 • 6 zł za każdy kolejny
 • elektroniczna wymiana dokumentów,
 • przestrzeń dyskowa,
 • prowadzenie ewidencji księgowej,
 • dostęp do miesięcznych raportów
 • JPK,
 • konsultacje,
 • brak testu przedsiębiorcy,
 • FIRMA BEZ ZUS
 • 50 zł – umowy cywilno-prawne
 • 60 zł – umowy o pracę
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – średnia wartość faktur za dany rok obrotowy,
 • 20 zł – ewidencja środka trwałego
 • 100 zł – rozliczanie metodą kasową
 • 50% ceny usługi – sporządzenie deklaracji VAT-UE

Archiwa