Księgowość

Usługi z w naszej ofercie:

Księgi rachunkowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości, regulaminu Zgromadzeń Wspólników, regulamin Zarządu, instrukcji obiegu dokumentów, regulamin pracy oraz regulamin wynagrodzeń
 • przygotowanie planu kont
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • prowadzenie ewidencji środków
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie sprawozdań go GUS
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania
 • doradztwo

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-28
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • doradztwo

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • doradztwo