Kadry i płace

USŁUGI STANDARDOWE W ZAKRESIE KADR I PŁAC

  • Analiza i prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności
  • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji związanej z dokonaniem wypłat oraz kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń
  • Sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON
  • Wystawianie PIT-ów i zaświadczeń dla pracowników
  • Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i Państwową Inspekcją Pracy